Privind : aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii, „Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitare parc Catedrala in municipiul Alexandria”Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman, intrunit in sedinta extraordinara, avand in vedere:

anexa_la_hcl_nr_13_din_29_feb_2012

hcl_nr_13_din_29_feb_2012