Privind: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (str.C-tin Brancoveanu – str.1 Mai – str.Al.Ghica)” in municipiul Alexandria

Anexa la HCL 371

HCL 371_22 dec 2014