Privind: aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului “PAC: Implicarea comunității și planificare strategică – O primărie mai aproape de cetățeni! “, în Municipiul Alexandria

HCL 175_27 mai 2020