Privește: trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Municipiului Alexandria, a unui terensituatîn strada Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, cu nr.cadastral 31959

HCL-293_02.11.2021