Priveste: schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea obiectivului sala de sport cuprins in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului Sali de Sport, aprobata prin Ordinul MDRAPEE, nr. 3.214/07.06.2017 la pozitia nr. 1.044

HCL 55_28 feb 2018

Anexa 1 la HCL 55

Anexa 2la HCL 55

Anexa 3 la HCL 55

Expunere de motive la HCL 55

Raport de specialitate la HCL 55