Priveste: schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului “Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit Nr. 10”

HCL 15_31 ian 2018

Anexa 1 la HCL 15

Anexa 2 la HCL 15

Anexa 3 la HCL 15

Anexa 4 la HCL 15

Expunere de motive la HCL 15

Raport comun de specialitate la HCL 15