Priveste:schimbarea denumirii Proiectului „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” în Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” .

HCL 5_31 ian 2018

Expunere de motive la HCL 5

Raport de specialitate la HCL 5