Priveşte:aprobarea suplimentarii cheltuielilor proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” finantat prin POR 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, prin includerea cheltuielilor proiectului ,,Consolidare cladiri C1+C14 Ferma Grup Scolar Agricol”, din bugetul local al Municipiului Alexandria.

HCL 338_26 NOV 2014