Priveste:aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr.7” in Municipiul Alexandria.

HCL nr. 5_30 ian 2015