Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Tr. Magurele, nr. 6 C

HCL 125_29 apr 2015