Privește: utilizarea, cu titlu gratuit, a terenului apartinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, in suprafață de 1.103,40 mp, in vederea realizării lucrării de construire „Rețea subterană interurbană de F.O. pentru furnizare servicii de telecomunicații electronice“.

HCL 120_29 aprilie 2020