Priveşte: trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a obiectivului ,, Tronson DN 6 – E 70 cuprins intre km 85+485 si km 86+300, din care Pod peste raul Vedea intrare km85+993, ieşire km 86+128”.

anexa_la_hcl_nr_67_din_11_sep_2012

hcl_67_din_11_sep_2012