Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu