Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr.3, bl.404, str.Dunarii si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

HCL 147_25 mai 2015