Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 27, bl.105, str.Al.Ghica, nr.148 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

hcl_nr_318_din_28_nov_2013