Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr.19, bl.106, str.Al. Ghica, nr.148 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

hcl_nr_319_din_28_nov_2013