Priveste: trecerea din domeniul privat de interes local al municipului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora.

HCL 327_30 oct 2017

Anexa la HCL 327

Expunere de motive la HCL 327

Raport de specialitate la HCL 32