Priveste: trecerea din domeniu privat in domeniu public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren situat pe str. Soseaun Turnu Magurele, fosta U.M. 01462