Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp, precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, situate în strada Ion Creanga zona Modern, pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti din sănătate

hcl_nr_357_din_19_dec_2013

anexa_la_hcl_nr_357_din_19_dec_2013