Priveste: stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza pe anul 2015 din fondul forestier proprietate publica al Municipiului Alexandria si valorificarea acestuia.

HCL 408_17 dec 2015