Priveste : stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

HCL_63_31_03_2011_stab.veniturilor