Priveste: stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria,Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria si ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria

HCL 28_29 ianuarie 2020