Priveste: stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

HCL 7_31 ian 2018

Anexa la HCL 7

Expunere de motive la HCL 7

raport de specialitate la HCL 7