Priveste: stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL Alexandria