Priveşte: scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate în administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L.

hcl_nr_23_din_28_feb_2011