Priveşte: scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL-287.pdf