Priveşte: scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public

HCL 39_24 feb 2021