Priveste: scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.

HCL 184_24 nov 2016

Anexa la HCL 184