Priveste: scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unei constructii din cadrul imobilului situat in strada Victor Antonescu, nr. 8, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

HCL 348_25 nov 2015

Anexa la HCL 348