Privește: schimbarea destinaţiei unei construcţii, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situată in strada Ion Creangă, Zona Bloc 412, înscrisă în Cartea Funciară Nr. 31181 UAT Alexandria şi darea în administrare către S.C. APA SERV S.A.

HCL-345_17.12.2021