Privește: schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea desființării acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Carpați, nr. 27, în care funcționează Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza

HCL 141_27 mai 2021