Privește: revocarea H.C.L. nr.146/29.04.2014, privind transmiterea in folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a unui teren in suprafaţă de 4.915,00 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele nr. 4, pe durata construirii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar

HCL 49_24 feb 2021