Priveşte : revocarea H.C.L. nr. 129/20.04.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes localal municipiului Alexandria, situat în şos. Turnu Măgurele, zona bloc 599

HCL 162_16 mai 2016