Priveşte: repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.3, situata in blocul S1, sc.B, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria

HCL 25_28 ian 2016