Priveşte : reducerea pe perioadă determinată a taxelor şi tarifelor rezultate ca urmare a aplicării H.C.L. nr. 92/30.04.2009, modificată de H.C.L. nr. 155/30.07.2010, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în municipiul Alexandria.

HCL_259_21_dec_2010