Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015

HCL 344_06 nov 2015

Anexa la HCL 344