Priveşte: redistribuirea sumelor între unităţi de ȋnvățămant cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi admnistrativ-teritoriale în bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2020

HCL 219_29 iul 2020