Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitaţi de ȋnvătămant cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2021

HCL-324_17.12.2021