Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitaţi de ȋnvătămant cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unitaţi admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2021

HCL-219_10.09.2021.pdf