Priveşte: privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I.- S.A., a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Viitorului nr.78, in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Sala de Sport”

HCL 104_17 mar 2014

Anexa la HCL 104