Priveşte: prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere, care expiră în cursul anului 2022, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

HCL-314_24.11.2021