Priveşte: prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2016, pentru terenurile închiriate, aparţinând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria,altele decât cele închiriate pentru garaje, copertine şi parcări

HCL 174_24 nov 2016

Anexa la HCL 174