Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2015, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe şi a terenurilor aparținând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria, până la data de 31.12.2016

HCL 353_25 nov 2015