Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2014, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe şi a terenurilor aparținând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2015

HCL 344_26 nov 2014