Priveşte: prelungirea termenului contractual, care expiră în cursul anului 2017, pentru Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţeşi terenurileînchiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, până la data de 31.12.2020

HCL 10_26 ian 2017