Priveste: predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Şos. Turnu Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva PECO, judeţul Teleorman”

HCL 74_27 februarie 2020