Priveste: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui numar de 2 amplasamente, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare casă de cultură în municipiul Alexandria, județul Teleorman”

HCL 246_18 sep 2018

Expunere hcl 246

Raport hcl 246