Priveste: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în strada Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”

HCL 263_14 sep 2015