Priveste predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare Centru multifunctional pentru tineri” din municipiul Alexandria

HCL 172_25 mai 2015