Priveste: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,, Reabilitare, refuncţionalizare şi extindere corp existent C1 şi construire corp clădire Campus Universitar, Universitatea Valahia, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”

HCL 298_15 oct 2015

Sari la conținut